Social Network ในธุรกิจ

Social Network ในธุรกิจ

แล้วมาต่อเกี่ยวกับกระบวนการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ ว่าเรานั้นควรดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้ผ่านพ้นเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงในได้โดยเราได้พูดถึงกลยุทธ์ถึง 3 ข้อแล้วในบทความก่อนหน้านั้นแล้วจะมาต่อข้อที่ 4 อยู่ในบทความ ซึ่งบทความนี้นั้นจะพูดถึงเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการทำธุรกิจ ก็เลยข้อ 4 นั้นจะเป็นการวางแผนการเลือก

ใช้สิ่งต่างๆ ในสมัยก่อนนั้นเมื่อยอดขายไม่ดีหรือธุรกิจทำราย ได้ไม่ค่อยจะมากนักคนสวยมากเลยผู้จัดการมักจะเอางบหรือเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด แต่ในปัจจุบัน กิจการ ต่างๆนั้นใช้ กลยุทธ์การสื่อสารอย่างเต็มที่มากๆ

เพราะว่าการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่เรารับสามารถทำได้ด้วย ตัวเองแต่ที่ต้องระวังคือควรต้องระวังการ วางแผนว่าเราควรใช้แผนการสื่อสารให้ดีและจงมีเป้าหมายชัดเจนเกี่ยวกับลูกค้าเราควรใช้สื่อที่มุ่งเน้นการสื่อสารที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าให้ลูกค้านะมีความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าของเราตอบมาของการทำพานเสร็จ

เราก็จะเน้นการสร้างความไว้ใจให้แก่สินค้าของเราสร้างความเป็นกันเองหรือทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเวลาได้มาซื้อสินค้ากับเราและ ยังมีความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวขอ งลูกค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าทุกคนแต่ละคนนั้นจะมีเรื่องที่เป็นส่วนตัวของตัวเองมันคงจะดีหากลูกค้านั้นไว้ใจเราแล้วสามารถให้เรานั้นเป็นคนที่เก็บความลับ

ของลูกค้าได้เองหากบริษัทของเรานั้น สามารถเก็บความลับของลูกค้าได้เองหรือทำได้อย่าง มีประสิทธิภาพแน่นอนว่าลูกค้านั้นก็จะชอบ หรือชื่นชมสนใจในธุรกิจของเราอย่าง แน่นอนเพราะการที่จะให้คนนั้นมาบอกความลับหรือเรื่องส่วนตัวต่างๆให้กับอีกคน ได้รู้แล้วฝากมันไว้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่หากมันจะเผยแพร่ในสาธารณะทุกข้อมูลต่างๆ

ของลูกค้าแม้มันจะเป็น ข้อมูลส่วนตัวเราก็จะสามารถเก็บมันได้อย่างดีนั่นคือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เราต้องทำให้ได้การใช้ผ่านสื่อ

นั้นเราจำเป็นต้องใช้ อย่างสร้างสรรค์เช่นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ต้องศึกษาในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าโดยตรงและจริงๆถ้าใช้อินเทอร์เน็ตนั้นและการใช้สื่อควรเป็นเรื่องที่เข้าถึงชีวิตที่เรียบง่ายของลูกค้าเลยว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมีคุณสมบัติของเรา อย่างไรหากลูกค้าได้เห็นลูกค้าเขาจะสามารถรับรู้ได้ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากนอกจากการ

สร้างเลือกสิ่งควรคำนึงถึงความสัมพันธ์ แบบญาติพี่น้องลูกค้าการใช้กลยุทธ์ใช้สีควรมุ่งเน้นในโลก Social Network internet มากกว่าเพียงแค่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าเท่านั้นการที่หลายคนนั้นคือหลายกิจการนั้นออกมาทำผ่านสื่อเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตเป็น ส่วนใหญ่เพราะว่าทุกวันนี้โลกของเรานั้นมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากเรียกได้ว่า

Social Network ในธุรกิจ

ใครที่มีโทรศัพท์มือถือก็ ล้วนจะมีอินเทอร์เน็ตโดยคิดเป็นร้อยละ 98 ซึ่ง 2% นั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตหรือไม่ได้ใช้หรืออาจจะเป็นชนเผ่าต่างๆที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีเข้าไปถึงแต่หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่เล่น อินเทอร์เน็ต อยู่แล้ว หากคุณได้ทำธุรกิจคุณก็ต้องทำผ่านอินเตอร์เน็ตแล้วคุณก็ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือโฆษณาร้าน

ของคุณผ่านอินเตอร์เน็ตอาจ จะทำเป็นโฆษณาสินค้าบางอย่างก็ได้หรืออาจจะเป็นบอกร่วงเกี่ยวกับบริษัทว่าบริษัทของเรานัดทำข้อ 5 กลยุทธ์นั้นคือการวิจัยทัศนคติหรือพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อสินค้าของเราว่านับเป็นอย่างไรถ้ากิจการเรายอม เสียเวลาในการที่จะทำวิจัยแบบสำรวจเพื่อที่จะยอมให้เข้าไปรู้สึกสนใจลูกค้าหรือความต้องการของ

ลูกค้ามากการกระทำวิจัย หรือสำรวจนี้ควรทำให้ลูกค้านั้นมีความสนใจและคำนึงถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของลูกค้าอยู่เสมอหากเรานัดได้ความเข้าใจอันดีกับลูกค้าด้วยที่สำคัญปัจจุบันดีนัดลูกค้ามีแนวโน้มถ่วงสนใจความรับผิดชอบต่อ สังคมต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นกิจการของเราควรเริ่มต้นสนใจและศึกษาว่าลูกค้าเปลี่ยนไป

Social Network ในธุรกิจ

ตามกระแสสังคมต่อโลกหรือไม่เพราะ ว่าลูกค้านั้นมีหลายแบบแต่เราก็ต้องเล็งเห็นว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของเราหรือฐานลูกค้าที่เรามีนัดเป็นแบบไหนเขาได้ปรับตัวอะไรอย่างไรหากลูกค้าของเราเป็นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องรู้ว่าเขาสนใจมากแค่ไหนหากมี

มากเราต้องเตรียมป้ายกลยุทธ์ทาง การตลาดให้มุ่งเน้น Green  Marketing  ให้มากขึ้นในอนาคตเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการทางด้านนี้สูงซึ่งการทำธุรกิจหรือใช้กลยุทธ์ในการวิจัยและสำรวจลูกค้านั้นมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาและ ศึกษาอยู่พอสมควรอีกอย่างการสำรวจที่เรา

Social Network ในธุรกิจ

ได้มานั้นเป็นเพียงผลเฉลี่ยเท่านั้น ไม่ได้ใช่ความจริงหรือทุกคนจะเป็นแบบในผลเฉลี่ยนั้นทั้งหมดแต่หากเรานั้นต้องการที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายจริงๆหากเราได้รู้คุณความต้องการที่ผู้คนนั้นต้องการหรือปรับตัวไปในแต่ละวันเราก็จะสามารถที่จะทำสินค้า แนะนำสินค้าของเรานั้นออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้

กับลูกค้าได้เพราะว่าลูกค้านั้นก็ ต้องการสินค้าที่มีความพัฒนาให้เข้าทันกับตลาดโลกหรือเศรษฐกิจของโลกอยู่แล้วหากเศรษฐกิจของโลกนั้นเป็นแบบใดเราควรจะทำสินค้าให้ออกมาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นๆแม้เราต้องเสียเวลา ในการวิจัยแต่ส่วนมากธุรกิจที่ปรามาสไปได้ต่อนั้น

เขาก็จะวิจัยผู้คนแล้วเก็บข้อมูล หรือฐานข้อมูลของลูกค้าไว้โดยที่เขานำจะนำมาวิเคราะห์ว่าการตลาดของสินค้าเขานั้นจะไปในทิศทางใดต่อไปนั่นก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณวางแผนได้ว่าคุณนั้นต้องทำอย่างไรเพิ่มอัตราการผลิตเพิ่มการลงทุน หรือมีการปรับตัวไหนเพิ่มเพื่อคุณจะได้รู้ว่าสินค้า

นั้นจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้า ที่มีพฤติกรรมต่างๆได้ดังนั้นการสำรวจหรือการวิจัยลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยทีเดียวได้รู้ถึงเข้าใจในความต้องการของผู้คนหรือความต้องการของลูกค้าของเราเรานั้นก็จะสามารถนำไป พัฒนาศิลป์ให้ออก มามีคุณภาพแล้วสินค้าของเรานั้นมี

คุณภาพแล้วแน่นอนว่าผู้คนเขาจะให้ความสนใจแล้วมาซื้อสินค้าของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกอาการที่ใจของเรานั้นเรารู้สึกว่ามันพลาดเราอาจจะทำผิดพลาดไปตรงไหนนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผิดเราอาจจะต้องสำรวจใหม่หรืออาจจะได้เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นในส่วนที่เปอร์เซ็นต์เราคิดเคราะห์ มามันมีช่องโหว่มันอาจจะเป็น ส่วนนั้นแต่เราก็ควรที่จะเข้าใจแล้วพัฒนาเศรษฐกิจซื้อธุรกิจของเราให้ดีต่อไป