ใส่ใจ ในธุรกิจ

ใส่ใจ ในธุรกิจ

บทความธุรกิจในวันนี้ก็เป็นบทสุดท้ายของเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราจะแนะนำไป คุณได้อ่านคุณก็จะสามารถรู้วิธีหรือกลยุทธ์ที่จะช่วยปรับธุรกิจของคุณ ให้สามารถมีประสิทธิภาพในการขายหรือสภาพในการจัดการหรือบริหารมากขึ้นซึ่งเราได้พูดไปถึง 7 กลยุทธ์ใน 3 บทความที่ผ่านมาซึ่งนั่นเป็น ก็ที่คุณต้องรู้จักแล้ว

ใช้ความรู้สึกของลูกค้ามาเป็น เป้าหมายหลักในการจัดสรรสินค้าหรือบริการของเรา บริการของเรานั้นก็จำเป็นที่จะต้องทำให้ดีเพราะว่ามันเป็นการส่งผล ต่อภาพลักษณ์ของเรา หากเรานั้นมีค่าบริการของเราให้ทีแล้วพอเรานั้นอาจจะไม่โดดเด่นมีขายตามท้องตลาดทั่วไป ที่ลักษณะใด แต่หากการบริการเหล่านั้นแล้วมีคุณภาพมากกว่าผม

ก็จะหันมาสนใจใน สินค้าของเราหรือการบริการของเรามากกว่า นึกว่าวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับอีก 2 ข้อที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของเราที่จะแนะนำออกไป ซึ่งคือ กลยุทธ์การสร้างความโดดเด่นในการบริการอย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพ เราจะต้องตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่องคุณค่า กับความคุ้มค่าในการใช้จ่าย

โดยอย่างเช่นการติดต่อกับลูกค้าประจำ ให้ความสำคัญในการบริการเสริมตามที่ลูกค้าและแนะนำ แน่นอนว่าลูกค้าประจำเรานั้นก็มีอยู่แล้ว เราจำเป็นที่จะต้องรักษาเขาไว้ให้ดีโดยเราจะมีการบริการที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเขา เพราะเขาคือลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าประจำที่ให้ความสำคัญกับสินค้าของเรา

ใส่ใจ ในธุรกิจ

อีกทั้งเขามีความ ที่ต้องการในสินค้าของเราอยู่เสมอนั่นแปลว่าเราจะเป็นทุกข์ต้องหมั่นคอยเอาใจใส่แล้วให้การบริการกับเขาอย่างดี และการให้บริการตามที่ลูกค้าแนะนำมานั่นก็คือเราอาจจะ ทำธุรกิจโดยที่เราคิดว่าองค์กรหรือสินค้าทุกอย่างของเราในการบริหารจัดการได้อย่างดีเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่

ลูกค้ามักจะมองเห็นหรือจับผิดในส่วนที่เรานั้นขาดหายไปอยู่เสมอเพราะว่าการที่เขานั้นจะเข้ามาซื้อหรือเลือกสินค้าของเราเขาจะเป็นที่จะต้องมองให้ออก ว่าเรานั้นมีจุดดีจุดด้อยอย่างไรซึ่งโดยจุดดีนั้นเขาก็จะมองว่า มันเป็นทั่วไปแต่หากเรามีจุดแย่เมื่อไหร่ เขาก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มไม่โอเค ส่วนมากจุดโดดเด่นหรือจุดดี

และจะไม่ค่อยถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก แต่จุดที่เรานั้นบกพร่องลูกค้าจะมองเห็นได้ชัดกว่าเพราะลูกค้านั้นคือเขาจะให้ความประเมินค่าหรือประเมินคุณภาพของคุณก่อนที่จะมาใช้บริการอยู่เสมอ ดังนั้นหากลูกค้าได้เห็นแล้วเขาได้แนะนำหรือติชมมา เราควรที่จะนำคำติชมหรือคำวิจารณ์จากลูกค้านั้นไปปรับปรุงแล้วมองเห็น

ใส่ใจ ในธุรกิจ

ว่ามันจริงหรือไม่ หาคำอุทานหรือคำติชมนั้น ของลูกค้านั้นเป็นความจริง เราต้องนำคำที่ชม หรือคำติของลูกค้านั้นมา พิจารณาดูก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะว่าบางคนนั้นก็เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างไม่มีคุณภาพหรือเป็นลูกค้าที่เอาแต่ว่าจะติดหรือวิจารณ์อย่างเดียว เราก็ไม่ควรที่จะไปใส่ใจในคำพูดของลูกค้าที่เป็นแบบนั้น

แต่เราก็ต้องยอมรับหรือฟังในคำลูกค้าเขาแนะนำหรือเสนอมาเพราะว่าอย่างน้อยหากมันเป็นเรื่องจริง ตามที่ลูกค้าได้แนะนำมาว่าเรามีจุดบกพร่องอย่างไร นั่นแปลว่าเขาไม่ได้ ต้องการที่จะวิจารณ์เพื่อให้เราเสียหาย แต่เขาต้องการวิจารณ์เพื่อให้เรานำไปปรับปรุงหรือทำให้มันดีขึ้นซึ่งเป็นการดี ที่เราจะได้มองเห็นว่ามันมี

ใส่ใจ ในธุรกิจ

จุดบกพร่องอะไรในธุรกิจของเราบางเรื่องเรานั้นมันก็ไม่ได้สังเกตหรือมองเห็นได้ ดังนั้นการรับฟังเสียงหรือคำติชมของลูกค้า หรือแม้กระทั่งคำแนะนำจากลูกค้าเรานัดควรเก็บมาแล้ววิเคราะห์ดูว่าสิ่งใดนั้นมีประโยชน์หรือสิ่งใดนั้นสามารถนำไปปรับใช้หรือเพิ่มในธุรกิจของเราได้เราก็ควรทำตาม หากเรานั้นสามารถที่จะทำตาม

คำแนะนำได้เราก็จะสามารถซื้อใจของลูกค้าคนนั้นได้แน่นอน เพราะว่าหากเรานั้นรู้สึกว่าร้านค้าหรือองค์กรใดให้ความสำคัญกับคำวิจารณ์ของเรา แล้วเขาปรับปรุงเพื่อจะให้เรานั้นได้มีความสุขที่จะได้เลือกหรือซื้อสินค้าของเรา มันเป็นอีกหนึ่งการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพและทรงพลังมาก เพราะหาคนทำได้นั่นก็แปลว่าคุณ

ก็จะมัดใจลูกค้าได้แน่นอน ลูกค้าก็จะให้ความสนใจแล้วไม่ไปใช้บริการของคู่แข่ง กลยุทธ์ข้อสุดท้ายนั้นจะเป็นกลยุทธ์ที่ ให้เรานั้นได้สร้างความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ หากเรานั้นมีความทำระบบของสินค้าให้มีการเลือกซื้อโดยแบบ มีความค่อนข้างยากและซับซ้อนนั่นอาจทำให้ลูกค้าเกิดความเบื่อหน่าย

แล้วไม่อยากซื้อเพราะรู้สึกว่ามันยากเกินไป แต่หากเราทำให้มันเรียบง่ายลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย ซึ่งกลยุทธ์ข้อนี้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆและจำเป็นที่จะต้องรีบปรับแล้วนำไปใช้ ขณะที่ลูกค้านั้นต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเป็นอย่างมาก ร้านค้าหรือกิจการของเรานั้นควรนำเสนอสินค้าใน

รูปแบบการบริการที่ช่วยให้การตัดสินใจของลูกค้านั้นง่ายขึ้น ไม่ลำบากใจโดยมุ่งเน้น การใช้สินค้าและบริการที่อำนวยความสะดวกต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก เน้นให้ลูกค้านั้นมีความสะดวกสบายเพื่อกระตุ้นในการอยากซื้อของลูกค้าให้มากขึ้น การที่เรานั้นไปอยู่ในร้านหรือกิจการหนึ่งเพื่อจะซื้อสินค้าแน่นอนว่าคุณก็ต้องการความสะดวกสบาย

ห้างสรรพสินค้าเลขที่เขาก็มีการจัดวางสินค้าอย่างมีระบบ เนื่องจากหากมันเป็น ร้านกิจการหรือสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้เปิดเป็นร้านหรือองค์กร หากมีพื้นที่เยอะหรือมีสินค้ามากมายความ การหาสินค้าบางอย่างมันก็จะยากและก็หาไม่เจอเพราะหากคุณไม่ได้จัดให้มันเป็นหมวดหมู่ ซึ่งแต่ละห้างสรรพสินค้านั้นจะจัดทุกอย่างส่งสินค้าให้

เป็นหมวดหมู่เพื่อความง่ายหรือความสะดวกสบายในการหาสินค้านั้น ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการเขาก็จะสามารถเดินตรงไปในที่แผนกหรือชั้นวางสินค้าที่ต้องการได้ ซึ่งความสะดวกสบายดีนั้นทำให้ห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่แต่ผู้คนนั้นก็ให้ความสนใจในการเปิดซื้ออยู่สม่ำเสมอ ดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะช่วย

ให้ผู้บริโภคหรือลูกค้านั้นเข้ามาซื้อสินค้าของคน โดยรวมที่พูดมาทั้ง 9 กลยุทธ์นั้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทุกอย่าง เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เรานั้นรู้บ้างอยู่แล้วในการทำธุรกิจ แต่บางข้อคุณก็อาจจะคิดไม่ถึงหรืออาจจะไม่ได้เข้าใจแต่หากคุณได้อ่านแล้วคุณนำปรับไปใช้ธุรกิจของคุณนั้นก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแน่นอน