ลงมือ ทำมันซะ

ลงมือ ทำมันซะ

เราได้พูดถึงการทำธุรกิจหรือการลงทุน ว่าหากคุณนั้นจะเริ่มทำธุรกิจต่าง ๆหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจำเป็นต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งเราได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับการ ประเมินตัวเองว่ามีกำลังมากพอแค่ไหน หรืออีกทางเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของการทำธุรกิจ ว่าเราควรเลือกทำเลอย่างไร ควรเช่าหรือควรซื้อทำเลและดีไหม แล้วเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการศึกษา

สำรวจการตลาดในละแวกนั้น ว่ามีความต้องการหรือเหมาะสมผู้บริโภค อย่างไร แล้วคู่แข่งในละแวกนั้น มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างจากเราอย่างไร เพื่อนำทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานี้ไปปรับใช้ในธุรกิจของเรา แต่ในบทความนี้เราจะพูดถึง การจัดตั้งธุรกิจนั้น หากเราได้ทำตามที่พูดมาจากข้างต้นหมดแล้ว ต่อไปก็เป็นการลงมือทำ

ในเมื่อเราประเมินตนเองและประเมินการตลาดแล้ว ต่อไปของการทำธุรกิจคือลงมือจัดตั้งธุรกิจ วิธีการจัดตั้งธุรกิจนั้นแบ่งได้ออกตามที่เกี่ยวข้องดังนี้ การตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของธุรกิจต้องมีความชัดเจน ธุรกิจที่คุณนั้นประกอบ เป็นธุรกิจที่ทำอะไร อย่างไร ที่ไหน ผลที่จะได้รับ โดยผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องคำนึงว่า

ลงมือ ทำมันซะ

เมื่อตั้งบริษัทหรือทำธุรกิจขึ้นมาแล้ว จะสามารถทำตามรูปแบบที่เราต้องการได้หรือไม่ โดยองค์กรมันก็มีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น เป็นเจ้าของคนเดียวโดยบริหารจัดการทุกอย่างคนเดียว หรือเป็นแบบมีหุ้นส่วน โดยมีทุนจากหลายคนมาช่วย หรือจะเป็นบริษัท แต่ความแตกต่างของทักษาอย่างที่ได้พูดออกไปก็คือ ถ้าเป็นแบบเจ้าของคนเดียว

แน่นอนว่าคุณจะได้รับรายได้เพียงคนเดียว แต่การรับผิดชอบทุกอย่างก็จะเป็นแค่เพียงคนคนเดียวเช่นกัน แต่หากเป็นห้างหุ้นส่วน ก็คือมีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือมีผู้ลงทุน 2 คนขึ้นไปในธุรกิจนี้ ความรับผิดชอบของแต่ละคนในธุรกิจหรือในองค์กร ก็จะมีการประชุมหรือพูดคุยกันแล้วแบ่ง ตามสัดส่วนที่ได้แบ่งไว้

ลงมือ ทำมันซะ

ว่าแต่ละคนนั้นจะมากน้อยแค่ไหน แต่หากเป็นบริษัท ก็จะหมายถึงว่าคุณนั้นมีสมาชิกหรือผู้ก่อตั้งจำนวน 7 คนขึ้นไป แล้วแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นสัดส่วน ส่วนผลตอบแทนนะจะได้เป็นรูปแบบของเงินปันผล การทำธุรกิจแล้ว เราจำเป็นต้องรู้แหล่งเงินทุน เพื่อสำรองในธุรกิจของเรา การหาแหล่งเงินทุนนั้น ปกติแหล่งเงินทุนนั้นจะมาจาก 2 ที่หรือ 2 แห่งใหญ่ๆคือ

เงินทุนที่มาจากเราหรือเงินออมของเรา โดยเงินทุนก้อนนี้อาจจะเป็นเงินที่เราเก็บมาโดยใช้ระยะเวลาช่วงนึง แล้วเรารู้สึกว่ามันมากเพียงพอที่จะสามารถนำมาลงทุนได้ เราจึงได้หยิบมันมาลงทุน ซึ่งอีกอย่างนึงของแหล่งเงินทุนก็คือ เงินทุนจากการกู้ยืม ซึ่งการกู้ยืมหากเป็นนักลงทุนรายใหม่ อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำได้ยาก

เนื่องจากความเชื่อถือของคุณนั้นยังมีไม่มากนัก ซึ่งหากคุณจะไปยืมหรือไปกู้มา ก็อาจจะยังทำได้ไม่ได้ดีพอ จำเป็นต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครดิตทางการเงินของคุณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคือความน่าเชื่อถือ ของตัวเอง ความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองนั้นเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่สามารถยืนยันความเชื่อถือของเราได้คือ

ลงมือ ทำมันซะ

ผลงานของการดำเนินงานหรือบริหารกิจการที่ผ่านมา รวมถึงสถานะทางการเงินที่มีสภาพคล่อง คุณอาจจะไม่ได้มีมาก แต่ว่าหากคุณบริหารได้ หรือเขามั่นใจว่าคุณนั้นสามารถควบคุมเงินที่คุณมีได้ คุณก็จะมีเครดิตทางการเงินขึ้นมา แชทหาคนบอกได้ว่างบการเงินต่างๆ ประมาณการกำไรที่จะได้รับของธุรกิจของคุณ

สินค้าหรือการบริการที่คุณนั้นทำ ต้องสอดคล้องกับข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพราะหาสิคะของคุณนั้น เป็นสินค้าที่ค่อนข้างขัดกับหลักความต้องการของลูกค้า แน่นอนว่าสินค้าของคุณนัทก็จะจำหน่ายออกได้ยาก สำคัญสินค้านั้นควรมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การที่สินค้ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนั้นทำให้ผู้คนนั้นจดจำได้ง่าย

แล้วเขาสามารถนำไปบอกปากต่อปากต่อคนอื่นได้ ทำไมสินค้าของคุณนั้นมีความเป็นเรื่องราวและน่าสนใจ สินค้าของคุณนั้นจะกลายเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณนั้นเป็นคนสินค้าที่ไม่มีใครเหมือน ในการจัดจำหน่ายสินค้านั้น ผู้ประกอบธุรกิจควรดูความเหมาะสมของตลาดการค้าขายของคุณว่า คุณจะจัดจำหน่ายในลักษณะใดที่จะเหมาะสม

ตัวอย่างเช่นว่า คนนั้นจะขายโดยตรงให้ผู้บริโภคเลยกับมือถือโดยหน้าร้าน นึกว่าจะขายโดยผ่านพ่อค้าคนกลางที่คุณอาจจะต้องเสียค่านายหน้าให้เขาหรือ มีผู้แทนจัดจำหน่ายโดยเป็นเหมือนพนักงานช่วยขายของคุณ หรือแม่คนอาจจะเอาวิธีทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมา ไปรวมแล้วจะใส่ให้เข้ากับบริษัทของคุณหรือธุรกิจของคน

หากคุณได้ทำตามหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของบัญชี หรือการจัดการทางการเงินของบริษัทหรือธุรกิจของคุณ การจัดการทางการเงินของคุณนั้นคือ คุณต้องวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีอะไรรับรายจ่ายอย่างชัดเจน คุณต้องบริหารเงินให้มีเงินหมุนเวียนภายในธุรกิจคล่องตลอด สิ่งที่ช่วยให้รู้ฐานะการเงินของคุณได้ง่ายก็คือ

รายรับรายจ่ายจากที่ได้กล่าวไว้ หรือทำบัญชีขึ้นมาอย่างชัดเจน ฝากเงินน่าจะเป็นงบดุล กำไรที่คุณได้จากการทำธุรกิจ การขาดทุนจากการที่คุณนั้นทำธุรกิจพลาด ให้คุณประมาณรายรับรายจ่ายได้ พี่เท่านี้กูก็จะได้เห็นแล้วว่าธุรกิจของคุณนั้นเดินไปไกลหรือเจริญมากน้อยแค่ไหน คุณควรไม่พลาดตัวเลขเล็ก

ๆ น้อย ๆ แม้มันอาจจะดูไม่มีผล แต่ตัวเล็ก ๆ พวกนี้ มันจะสร้างผลให้คุณไม่ว่าจะได้ดีด้านลบในอนาคตอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้วการเริ่มต้นธุรกิจยังต้องแบ่งเงินส่วนทุนหมุนเวียนไว้เพื่อนำเป็นค่าใช้จ่ายภายในกิจการของคุณ อาทิเช่นเงินเดือนพนักงาน หรือเงินทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เกี่ยวกับร้านหรือธุรกิจของคุณ เห็นเหล่านี้คุณต้องควบคุมให้พอใช้ หากคุณจะดูดเรื่องการเงิน เพื่อคิดว่าคุณอาจจะสะดุดด้วยเหมือนกัน พนักงานของคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ หากคุณสามารถดูแลพวกเขาได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง เขาก็จะตอบแทนด้วยการทำงานที่ดีให้คุณ

ด้วยเขาจะรู้สึกว่าคุณนั้น ดูแลเขาอย่างดี หรือเป็นผู้บริหาร ในการที่จะนำทุกคนในองค์กรเดินไปได้อย่างสวยงาม ถ้าเขารู้สึกอึดอัดหรือไม่พอใจอะไร เราก็ควรที่จะแก้ไขโดยเร็ว เพราะหากพนักงานของคุณนั้น มีความรู้สึกไม่พอใจในงานหรือตัวบุคคลต่าง ๆ งานที่ออกมาก็อาจจะทำให้เป็นงานที่ไม่ค่อยดี ดังนั้นสิ่งนี้เราจึงต้องควรคิดให้อย่างรอบคอบ