ความเชื่อมั่น มีค่า มหาศาล

ความเชื่อมั่น มีค่า มหาศาล

ใน 3 บทความที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจหรือสินค้าของเรา โดยตามที่สรุปแล้วการเดินงาน การดำเนินการตามหลักการของการสร้างความเชื่อมั่น จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งต่างๆหลายปัจจัยที่เราได้พูดไป สิ่งที่เราได้พูดไปนั้นก็จะมีการสร้างมาตรฐานให้สินค้า การแจ้งแหล่งกำเนิดหรือที่มาของการผลิตสินค้าของเรา

คือการที่เรานั้นเลือกแสดงส่วนประกอบหรือสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้ทำสินค้าขึ้นมา แล้วยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่เรานั้นยังไม่ได้บอกหรือมันเป็นปัจจัยข้อสุดท้ายในการสร้างความเชื่อมั่นของสินค้าของเรา ปัจจัยนี้คือการสร้างแบรนด์ของสินค้า การสร้างแบรนด์ของสินค้านั้นจะเป็นสิ่งที่มีขั้นตอนและใช้เวลาพอสมควร แต่ถ้าหากเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์

ความเชื่อมั่น มีค่า มหาศาล

ของเราให้มีแบรนด์ของเราได้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งเรายังสามารถทำให้สินค้าของเรานั้นมีมูลค่าสูงขึ้น คุณจะเห็นจากหลายยี่ห้อดังๆ ที่คุณคิดว่าเสื้อผ้าหรือของประดับของเขา งั้นก็มีคุณภาพไม่ได้ต่างกับสินค้าราคาที่ไม่สูงมากเท่าไหร่ แต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือ แบรนด์ของเขาหรือยี่ห้อของเขานั้น

ความเชื่อมั่น มีค่า มหาศาล

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าคนอื่นๆมากมายว่าสินค้าของเขานั้นมีมูลค่าที่ค่อนข้างดี นาฬิกาบางเรือนนั้นค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันมาก ทั้งวัสดุที่ทำหรือระบบต่างๆ แต่ด้วยมีคำว่าแบรนด์ของต่างๆของเขา ทำให้นาฬิกาและอาจราคาต่างกันหลายร้อยเท่า อะไรที่ค่อนข้างที่จะห่างไกลมาก แต่ทุกอย่างนั้นมันเกิดจากการที่คุณสร้างมูลค่าให้สินค้า

ความเชื่อมั่น มีค่า มหาศาล

การสร้างแบรนด์ให้สินค้าและมี การสร้างแบรนด์สินค้านั้นคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ลักษณะที่โดดเด่นค่อนข้างมาก นี่มันเป็นการที่จะทำให้สินค้าของคุณนั้นได้รู้เลยว่า เขามีหลายเส้นอย่างไร มีคุณสมบัติอะไรมีลักษณะอย่างไรที่แตกต่าง เพราะหลายแบรนด์นั้นความแตกต่าง และความเชื่อมั่นให้กับสินค้าของเขา เรียกได้ว่า

หากมีสัญลักษณ์ของสินค้าหรือแบรนด์ของเขาไปติดสักที่หนึ่ง สินค้าชิ้นนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามราคาหรือตามแบรนด์ของเขาที่จะประเมินได้ ในปัจจุบันผมเคยได้เห็น เสื้อยืด 2 ตัว คนละยี่ห้อ ยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อระดับกลางๆ แต่ก็มีความนิยมในตลาดค่อนข้างมาก แต่อีกยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้ออะไรตับสูง แม้จะไม่ได้รับความนิยมอย่างมาก เติมแล้วค่ะ 2 นั้น

ก็ต่างกันค่อนข้าง สูงมาก เกิดความสงสัยและอดเกี่ยวกับชีวิตมันดีต่างกันอย่างไร ซึ่งผมก็ได้ค้นพบว่าสินค้า 2 ชิ้นนี้มีความต่างกันเพียงแต่มันของสินค้าหรือยี่ห้อของสินค้าเป็นเท่านั้น จึงทำให้คิดว่าไม่ว่าสิคะอะไรหากเป็นแบรนด์ของระดับสูง แบรนด์สินค้าที่มีความเชื่อมั่นในระดับโลก สินค้าชิ้นนั้นก็จะมีมูลค่าที่ค่อนข้างแพงสูงมาก แม้จะเป็นเพียงเสื้อยืดธรรมดา

กางเกงธรรมดา รองเท้าธรรมดา นาฬิกาธรรมดา และอื่นๆเกี่ยวกับของแต่งกายทุกอย่างสินค้าต่างๆ เขาก็สามารถทำให้มัน มีราคาที่แพงขึ้นได้เพียงแค่เขามีสัญลักษณ์ของยี่ห้อหรือแบรนด์สินค้านั้น มันจะเป็นสิ่งที่เรานั้นได้เล็งเห็นแล้วว่าการที่เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านั้นมีความสำคัญอย่างไร นอกเสียจากว่าเราจะสามารถขายสินค้าของเราได้แล้ว

สินค้าของเรานั้นหากมีความต้องการทางการตลาดค่อนข้างมาก หรือมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นความต้องการของผู้ใช้หรือมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก สินค้าของเราจะมีมูลค่าที่สูง โดยเราจะสรุปการสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าของเราได้ ว่ามีอะไรบ้าง สัญญานะว่าการดำเนินการตามหลักการสร้างความเชื่อมั่นนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีแผน แผนการดำเนินงาน

ต่างๆและกำหนดทิศทางสร้างความเชื่อมั่นแก่การดำเนินงานของเรา หากเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานของเรา เราก็จะสามารถวางเป้าหมายแล้วพุ่งไปยังเป้าหมายนั้นให้ได้ ขั้นต่อไปคือการที่เรานั้นทำ เราวางแผนเสร็จแล้วเราจำเป็นที่จะต้องลงมือทำตามแผนที่วางไว้ก่อน ข้อต่อไปคือเราต้องมีการตรวจสอบประเมินผล ว่าการดำเนินงานของ

เรานั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไหม หรือตอนนี้มาถึงไหนแล้ว เราจะได้วางแผนที่จะไปต่อว่าเราควรไปในทิศทางใดเดินทางมาในตอนนี้มันเป็นทางที่เรานั้นไปถูกแล้วหรือยัง หากเรานั้นมีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนเราจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันหากเรานั้นได้ตรวจสอบเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราจำเป็นต้องตรวจสอบและประเมินค่าให้ได้หมด

ข้อต่อไปคือการลงมือทำอย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อเราประเมินผลเสร็จแล้วเราจำเป็นที่จะต้องลงมือทำและพัฒนาแผนและตามสถานการณ์ที่เราได้รับมาได้ เราจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนที่รับมือการผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้ได้ในแต่ละครั้ง พ่อพาธุรกิจนั้นได้วางแค่เป้าหมายแต่สุดท้ายนั้นได้ร่มไป หากล่มไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่

จะคุ้ม อีกอย่างหากเรานั้นมีการขายที่เพียงตลาดเดียวลืมหมายเพียงกลุ่มเล็กๆ ยี่ห้อหรือสินค้าของเรานั้นก็จะมีรายได้มีมูลค่าที่ค่อนข้างน้อย หากเรานั้นเลือกที่จะขยายสินค้าขยายกลุ่มตลาดให้เป็นวงกว้างมากขึ้น เช่นเราอาจจะส่งสินค้าของเราไปทั่วประเทศ ขยายหน้าร้านให้มีอยู่ทั่วประเทศ มีการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ฐานลูกค้าของเรานั้นมี

มากมาย ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของเรานั้นมีโอกาสที่จะสามารถขายได้มากขึ้น แล้วปัจจัยหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการสร้างมาตรฐานให้สินค้า สินค้าของเราต้องมีมาตรฐานที่มีคุณภาพและดี เราสามารถที่จะทำให้สินค้าของเรานั้นมีความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคได้คือการ ให้หน่วยงานหรือกระทรวงต่างๆที่มารับรองสินค้าของเรา ได้ให้การยอมรับหรือให้สัญลักษณ์ว่า

สินค้าของเราได้ผ่านคุณภาพของเขาเรียบร้อย สินค้าของเราก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือ อิจฉาสินค้าของเรานั้นต้องแจ้งด้วยว่าสินค้าของเรานั้นผลิตมาจากที่ไหนแล้วผลิตจากอะไร เราจำเป็นต้องแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตของเรา ส่วนประกอบในการผลิตของเรา เพราะนั่นมันเป็น สิ่งที่ลูกค้านั้นควรได้รับรู้ เพราะเขานั้นต้องมาซื้อของเรา

เขาจำเป็นที่จะต้องได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสินค้าของเราเพื่อความยุติธรรมในการค้าขาย ราศีสุดท้ายคือการสร้างแบรนด์สินค้า หากเราสร้างแบรนด์สินค้าของเราให้น่าเชื่อถือได้ มูลค่าสินค้าของเรานั้นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล