สินค้าและการ บริการ

สินค้าและการ บริการ

บทความธุรกิจของเราในวันนี้ก็คือ ประโยคเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจใหม่ การที่เราทำธุรกิจแบบก่อตั้งขึ้นมาใหม่นั้นเป็นวิธีการที่ผู้ประกอบการนั้นนิยมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมันมีอิสระ ในการเลือกสิ่งต่างๆองค์ประกอบต่างๆ ได้ตามใจชอบ เราสามารถเลือกได้ว่างานของเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วสามารถประกอบขึ้นมาเป็นธุรกิจที่เราต้องการได้ รายการที่เล่าเรื่องของธุรกิจขึ้นมาเลยก่อตั้งขึ้นมาใหม่ การทำสิ่งใหม่ๆมันจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอ และมีความเสี่ยงสูง สิบล้อมันควรจะมีความเข้าใจและวิธีดำเนินการอย่างถูกต้อง

สินค้าและการ บริการ

ไม่งั้นถามเพื่อธุรกิจจะล้มลงได้ ซึ่งวิธีการทำจะลดความเสี่ยงในการที่เราจะทำให้ธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่นะล้มได้ มีอยู่ประมาณ 8 ข้อหลักๆ โดยข้อแรกนั้นเราต้องแน่ใจว่าสินค้าและการบริการของเรา ที่เรานั้นจะนำเสนอให้กับลูกค้า เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมาก อีกทั้งยังคงตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริง แล้วตลาดการขายของเรา สภาพใหญ่เพียงพอที่เรา สมควรและเหมาะสมที่จะลงทุน ซึ่งข้อแรกนี้เราจะต้องการให้เห็นว่า เราต้องมองออกว่าตลาดที่เรานั้นจะไปลงทุน มีความต้องการและมีเป้าหมายในสินค้าของเรามากน้อยเพียงใด หากเราทำธุรกิจโดยที่ไม่มีความต้องการ ของสินค้าที่เหล่านั้นทำธุรกิจ มันคือโอกาสที่สามารถจะไม่ทำกำไร ดังนั้นจริงจำเป็นต้องมองตลาด ที่เรานั้น

สินค้าและการ บริการ

จะไปเริ่มทำธุรกิจให้ทีว่า มันเหมาะสมกับสินค้าของเราและเหมาะสมกับทุนที่เราจะลงไปหรือไม่ ข้อ 2 คือ อัตรากำไรจากการดำเนินงานต้องมีค่าหรือมากกว่าการลงทุน แน่นอนว่าการเปิดธุรกิจคุณก็แสวงหากำไรอยู่แล้ว คือกูต้องคำนวณให้ดีว่า อัตราที่คุณนั้นได้กำไรมันจะมากและหรือเหมาะสม กับทุนที่คุณลงไปในธุรกิจหรือเปล่า  แน่นอนหากมีความเสี่ยงแล้วมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์คุณเรื่องทำไรได้  มันก็ไม่เหมาะที่จะทำ  แต่หากคุณได้พิจารณาและวิเคราะห์แล้วว่า มันสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วทำกำไรให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งมันก็หมดที่คุณนั้นจะลองลงทุนทำธุรกิจนานๆดู ข้อที่ 3 นั้น คือธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  หรือสินค้าของคุณนั้นจำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพหรือการตลาด  ให้ให้เทียบเท่าหรือมากกว่าสินค้าของ คู่แข่ง

สินค้าและการ บริการ

แน่นอนว่าหากคุณเปิดธุรกิจขึ้นมาสักอย่างแต่คุณนั้นมีความได้เปรียบ ในเชิงการแข่งขันเกี่ยวกับการต่อสู้แบบกลุ่มที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้น การขายหรือการทำรายได้ของคุณก็จะลดน้อยลง กูจะเป็นที่ต้องหาความได้เปรียบหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ ให้ใช้เขาใช้คนนั้นมีความได้เปรียบทางการตลาดมากกว่าสินค้าของคู่แข่ง  กลยุทธ์หรือเทคนิคต่างๆออกมาให้ได้มากที่สุด แต่กูถามที่เขานั้นได้เปิดมาต้องมีประสบการณ์มากกว่าอยู่แล้ว แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา พวกหลายธุรกิจนั้น แม่จะเปิดมาอย่างยาวนาน แต่ก็ไม่ได้มีกลยุทธ์ที่จะไปสู้กับคู่แข่งที่เปิดมาได้เลย ร้านอาหารเราเปิดทำธุรกิจ เปิดใหม่ เราก็จงวางแผนหาข้อได้ข้อเสียของคู่แข่งให้ ดี หากเราสามารถรู้จุดดีจุดด้อยของคู่แข่งแล้ว เราก็สามารถที่จะนำมาปรับปรุง ให้ธุรกิจของเรานั้นแม่การได้เปรียบเชิงการแข่งขันหากได้เปรียบเทียบอย่างมากกว่า คือมันจะช่วยสินค้าหรือธุรกิจของเรานั้นสามารถต่อกรกับคู่แข่งแล้วรายได้ ข้อที่ 4 คือการบริหารงานแบบเป็นทีม ด้วยการบริหารแบบฟอร์มทีมนั้นจะเป็นที่ต้องอาศัยหลักความสามัคคีกันเป็นอย่างมาก แต่ละคนในทีมนั้นก็เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน และมีความสามารถมากพอที่จะจัดการกิจการให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามหลักการ เช่น อธิบายการจัดหาแบบห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดที่มีผู้บริหารหลายคน แต่ละคนดูแลเฉพาะด้านนั้นๆ ที่จะทำธุรกิจหากเราและมีทีมที่แข็งแกร่ง ที่แข็งแกร่งนั้นหมายถึงทีมงานได้ ตามปกติภาพและมีคุณภาพ ต่อชิ้นงานหรือหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งหากที่มีแล้วทำงานได้อย่างมีระบบ มันก็จะช่วยให้การบวนการการทำงานของเรา เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทำให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ และเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นข้อดีหรือเป็นเสียงส่วนหลักๆในการทำธุรกิจ การบริหารธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่คุณสามารถที่จะวางแผนจะจ่ายได้อย่างถูกต้อง แต่การบริหารคนนั้นไม่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการบริหารที่มากที่สุดในการทำธุรกิจ แต่หากคุณสามารถที่จะบริหารบุคคลได้ หากคุณได้ทำสำเร็จเกี่ยวกับบริหารคน โอกาสที่บริษัทหรือธุรกิจของคุณจะสำเร็จนั้นก็มีมากกว่าครึ่งนึงแล้ว ส่วนที่เหลือนั้นเป็นอยู่ที่เกี่ยวกับการตลาด เพียงเท่านั้น การบริหารคนและสิ่งที่ค่อนข้างจะยากและต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่ทำผิดพลาดแล้วปกติเสียทั้งหมด ดังนั้นการที่จะทำงานเป็นทีม เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก ข้อที่ 5 ผู้บริหารธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ คุณเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างผ่านอะไรมาบ้าง หรืออาจจะให้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจในสิ่งต่างๆผ่านมาบ้างแล้ว การทำธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเพียงต้องอาศัยประสบการณ์ที่มีมาช่วย ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจก่อตั้งใหม่นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ธุรกิจ มีการดำเนินงานที่ไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมาย และหากระหว่างการดำเนินงานเจอกับปัญหาต่างๆอาจจะ เหตุการณ์ไม่สามารถจะรับในปัญหานั้นได้ หรือไม่ได้ตัวแทนเกี่ยวกับปัญหาที่จะเจอในระหว่างทางการทำงาน ผลการดำเนินงานหรือในระหว่างทางการวางแผน ปัญหาที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้น เข้ามาเป็นแบบบททดสอบให้กับธุรกิจของคุณว่าธุรกิจของคุณนั้นมีความเข้มแข็งและเหนียวแน่นมากพอแค่ไหน ภาคธุรกิจของคุณนั้นมีความแข็งแกร่งมีความเหนียวแน่น สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ คุณก็จะได้อีกหนึ่งประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ไม่สามารถที่จะไปรับฟังจากคนอื่น แล้วมาเตรียมใต้ ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้ การตัดสินใจที่ค่อนข้าง จะใช้สติและวิจารณญาณของคน เราต้องสามารถแก้ปัญหาที่หน้างานได้ บางทีปัญหามันเข้ามาแล้วบีบให้เราต้องรีบแก้ไข เราต้องใช้สติและการตัดสินใจของเราให้ดี โทรหาตัดสินใจผิดพลาดอาจจะทำให้ธุรกิจของเรานั้น ล้มลงอย่างไม่เป็นท่า