บทบาท ในทางธุรกิจ

บทบาท ในทางธุรกิจ

บทความธุรกิจในวันนี้ก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้คน ถ้าโอกาสให้พูดผิดคุณก็รู้แล้วว่าการสร้างโอกาสทางธุรกิจนั้นมันหมายความว่าอย่างไร ธุรกิจทุกอย่างนั้นมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆ นอนยังนั่งรอในโอกาสนั่นๆบางทีมันก็อาจจะสายเกินไปอาจจะช้าเกินไป เราจึงต้องรู้จักใจเกี่ยวกับที่มาของการสร้างโอกาสทางธุรกิจของเรา หรือเรียกได้ว่าโอกาสที่จะเจริญขึ้น โตขึ้นและมีรายได้มากขึ้นมากกว่านี้ให้ได้ แน่นอนแล้วต้องมีแนวความคิดดีๆในการลงทุน ซึ่งเราก็พูดไปแล้วเก็บพื้นฐาน การที่เราได้อยู่สภาพแวดล้อมที่เราได้อยู่ สภาพแวดล้อมที่เรา

บทบาท ในทางธุรกิจ

ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการทำงานหรือทำอะไรสักอย่าง ผู้ช่วยให้ทักษะของเราและความคิดความรู้ของเรานั้นทำมันได้ ทักษะนั้นจะเป็นทักษะที่ติดตัวคุณมาตลอด แล้วคุณอาจจะสามารถนำมันไปปรับปรุงใช้ในธุรกิจของคุณได้ คุณจะมีความคิดและแนวคิดที่แปลกใหม่ จินตนาการของคนเรานั้นมันเป็นอะไรที่หา

บทบาท ในทางธุรกิจ

ที่สิ้นสุดไม่ได้ ซึ่งแน่นอนว่าคุณหาจินตนาการสินค้าแล้วทำมันขึ้นมา หากมันแปลกใหม่แล้วมันตอบโจทย์ ของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคเขาจะให้ความสนใจกับสินค้าของเรา อย่างเราก็ได้พูดถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ที่เกิดจากความเราเห็น ได้สัมผัส เกี่ยวกับความขาดบางสิ่งบางอย่างในตลาด

บทบาท ในทางธุรกิจ

ดินในท้องถิ่นของเรา เราอาจจะเคยขาดสินค้าบางอย่าง เพราะรู้อยู่แล้วว่าในท้องถิ่นของเรานั้นไม่มีสินค้าชนิดนี้ แต่มีความต้องการของคนอยู่จำนวนหนึ่ง เราก็สามารถที่จะก่อตั้งทำธุรกิจของเราโดยขายสินค้าชนิดนี้ได้ รออาจจะรู้อยู่แล้วว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายรออยู่ เราได้ทำเป็นคนแรกแน่นอนว่าคุกกี้เสี่ยงของเราก็จะไม่มี ทางการขายที่ทางตลาดก็จะโล่งขึ้น อยากให้เราได้พบกับสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่ด้อยคุณภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ ลืมให้เราได้พบข้อเสียต่างๆในสินค้าของใคร ถ้านำข้อเสียนานๆมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ดู ว่าสินค้าของเรานั้นดีกว่าเขาหรือเดียต้อยกว่าเขาอย่างไร นำข้อเสียต่างๆนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาให้สินค้าของเราไม่ได้มีข้อเสียแบบสินค้าแบบนั้น หากเราได้รู้ถึงข้อเสียแล้วแน่นอนว่ามันก็จะเป็นผลดีที่เราจะได้มีการปรับปรุงตัวอย่างรวดเร็ว ข้อที่เราได้พูดถึงการอ่านหนังสือ การศึกษาสถิติ อ่านข้อมูลจากรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าการอ่านหนังสือหรือการศึกษา สถิติต่างๆนั้น มันช่วยให้เรามีความคิด กว้างไกลและแปลกใหม่ ความรู้ใหม่ๆที่เราได้รับมามันจะช่วยพัฒนา ให้เรานั้นมีความคิดที่แปลกใหม่ในการทำสิ่งต่างๆ การที่เราค้นคว้าหาความรู้ต่างๆเข้ามาใส่ตัวเองหรือใส่บริษัทเราเสมอ จะช่วยให้ชิ้นงานหรือการทำงานของคุณนั้นเป็นไปได้ด้วย ความรู้ไอเดียต่างๆใหม่ๆอยู่เสมอ หากคุณได้ศึกษาสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการนำเข้าหรือนำออกของสินค้า ศึกษาแหล่งข้อมูลของวัตถุดิบหรือสินค้าที่คุณอันใช้ในการผลิตสินค้าได้ หากคุณรู้แหล่งที่มาที่มันมีคุณภาพแล้วราคาไม่แพงหรือถูก คุณก็จะช่วยได้ ในการลดต้นทุนสินค้าหรือจุดคุ้มทุนของคุณให้ต่ำลง สินค้าของคุณก็มีโอกาสที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ้น มาต่อกันในข้อ 6 ขอเป็นงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสินค้าที่เราได้ทำมา เป็นงานที่องค์กรของรัฐบาลหรือเอกชนนั้น ร่วมกันจัดตั้ง โดยมุ่งหมายให้ ผู้คนได้มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูงานก็ต่อเมื่อ คุณดูแล้วได้พิจารณาคุณคิด จดจำ แล้วนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์ให้เป็นตามที่คุณได้วิเคราะห์ไว้ หรือเป็นแบบเป็นแนวทางความคิดของคุณ ซึ่งถ้าดูแล้วผ่านเลยก็จะไม่มีประโยชน์อะไร เหมือนกับคุณไปเดินตลาดธรรมดา แต่คนที่เดินไปดูแล้วเขาได้คิดตาม เท่านั้นจะสร้างความแตกต่างจากคนที่เดินไปแล้วดูผ่านๆเท่านั้น ข้อ 7 นั้นเราจะต้องขอคำปรึกษาจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่มีประสบการณ์มาแล้ว แม่ถ้าจะเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ เช่นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ และกลุ่มอื่นๆ ส่วนภาคเอกชนก็จะเป็น บริษัทต่างๆที่ได้มีการ ทำเกี่ยวกับธุรกิจหรือมีประสบการณ์ทางธุรกิจ จริงๆนี้จะทำให้เรานั้นมีโอกาสได้เลือกทางธุรกิจหรือธนาคารพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ที่ธนาคารจะทราบสถานการณ์ทางธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเป็นอย่างดี เพราะได้วิเคราะห์การทำงานของโครงสร้างที่ขอเงินกู้ แล้วธนาคารพาณิชย์ก็ยังมีส่วนงานวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจอุตสาหกรรม ถ้ามีโอกาสได้ปรึกษาจะทำให้ได้มีข้อคิดมากมาย มีทางหาคนให้ปรึกษาเกี่ยวกับคนที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้ว คุณก็จะได้แนวคิดของคนที่เคยทำดีค่อยลงมือทำว่ามีความคิดอย่างไร การศึกษานั้นเราไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกถ้อยคำ จะเล่าให้นำคำที่มันมีประโยชน์ หรืออาจจะจำมาทั้งหมดแล้วนำมาวิเคราะห์อีกทีว่าคำไหนที่เรานั้นควรที่จะนำไปปรับปรุง ใช้หรือพัฒนาในธุรกิจของเรา ข้อที่ 8 คืออินเทอร์เน็ต แน่นอนว่าทุกวันนี้โลกของเรานั้นมีอินเทอร์เน็ต ให้ใช้งานแทบทุกที อินเทอร์เน็ตนั้นมีผลและมีบทบาทเกี่ยวกับโลกหรือเศรษฐกิจมาก แล้วอินเทอร์เน็ตนั้นก็ยังมีทั้งแหล่งความรู้ต่างๆมากมายที่เราสามารถปรึกษาได้ อินเทอร์เน็ตนั้นหากเปรียบเสมือนห้องสมุดก็คงจะเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเดี๋ยวนี้หากเราได้ศึกษาเขาจะมีการทำเว็บไซต์เกี่ยวกับ SME มากมาย และมันยังเป็นโอกาสดีๆที่เรานั้นจะได้เข้าไปดูผู้ที่มีสินค้าหรือมีความสามารถต่างๆ หลายคนนั้นประกาศขายในอินเทอร์เน็ตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือไอเดียต่างๆแล้วก็มีออกมาให้เห็น สะดวกสบายต่อผู้บริโภคไม่ต้องเดินทางไปเสาะหาสินค้าถึงที่ เราต้องลองใช้เวลาค้นหาความรู้ความคิดดีๆสักระยะ ซึ่งมันมากพอที่จะทำมาให้เกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจของเราได้ การเริ่มต้นทำธุรกิจกับความคิดดีๆนี้ มันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นความคิดของเราเพียงคนเดียว เราอาจจะคิดจากการที่ได้ไปสัมผัสหรือประสบพบเจออะไรต่างๆมา อาจจะเป็นคำพูดของคนอื่น อาจจะเป็นการกระทำของคนอื่น ที่เราได้ฟังแล้วนำมาคิดว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจของเรา แล้วนำมันต่อยอดได้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ หรือเราจะพูดอย่างว่าโลกแห่งความฝันให้กลายเป็นโลกแห่งความจริงได้ แต่เราก็ได้บอกแล้วว่า โลกแห่งความจริงไม่มีความแน่นอนมากกว่าโลกแห่งความฝัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องวางแผนให้ดีและศึกษามันให้ดี