คำถาม ในการสร้างมาตรฐาน

คำถาม ในการสร้างมาตรฐาน

บทความธุรกิจในการพูดต่อเกี่ยวกับในการดำเนินงานสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับธุรกิจของเรา ต่อไปในบทความที่แล้วว่า ได้พูดเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน และการประเมินแผนที่เราได้ทำงาน ทำให้ได้เห็นแล้วว่ามันนั้นจำเป็นและสำคัญขนาดไหน ต่อไปคือการลงมือทำ เมื่อเราได้ประเมินแผนงานแล้วแล้วเรารู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรปรับปรุงสิ่งใดที่ควรแก้ไข

คำถาม ในการสร้างมาตรฐาน

หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือลงมือทำ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆ การพัฒนาตามสภาวการณ์หรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเหตุการณ์ เพราะบางเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดวิกฤต ผู้ประกอบการธุรกิจนี้ต้องทราบดีว่าการตลาดในการจำหน่ายสินค้านั้น อาจจะมีความลดลงได้อย่างแน่นอน ดังนั้นหากเป็นกรณีที่เร่งด่วนคือเราต้องหาตลาดเพิ่ม

คำถาม ในการสร้างมาตรฐาน

แถวตลาดเดิมที่เรานั้นทำการทำธุรกิจอยู่ ซึ่งอาจจะมีการสั่งซื้อหรือการซื้อน้อยลง โดยเฉพาะผู้ประกอบการนั้นที่เคยพึ่งตลาดของเมืองนอกเป็นส่วนใหญ่ วิธีการหาตลาดเพิ่มนั้น เราควรทำทั้งในตลาดที่อยู่ในประเทศเราและตลาดต่างประเทศ โดยเราต้องขยายการทำการตลาดของเราให้กว้างไกลและมากที่สุด

คำถาม ในการสร้างมาตรฐาน

เราไม่ควรมองข้ามตลาดใดๆทั้งนั้น ประกอบการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น ที่เราได้พูดมาทั้งหมด แต่มีสิ่งที่ผู้ประกอบการนั้น ต้องไม่ลืมเลยเด็ดขาดนะก็คือการสร้างความเชื่อมั่น การสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริการของเรา เพื่อให้ผู้ซื้อนั้นเกิดความมั่นใจในสินค้าของคุณว่าหากเขานั้น ได้ซื้อสินค้าไปบริโภคแล้ว สินค้าของเราหรือสินค้าของตนเองนั้นจะสามารถ ถ้าไม่พูดซื้อนั้นมีความสุขแล้วก็ได้รับคุณภาพอย่างที่เราคาดหวังจะให้เป็น การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้านั้นก็เป็นปัจจัยในที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสินค้าของเรานั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพราะว่าหากมึงทักมานะมีความน่าเชื่อถือมาก ผู้คนก็จะสนใจแล้วมาซื้อสินค้าของเรามากกว่าสินค้าอื่นในท้องตลาด เพราะความเชื่อถือมันได้จากการที่ หลายคนหรือหลายผู้บริโภคนั้นได้มาซื้อสินค้าของเราแล้วนำไปบริโภค แล้วเกิดความประทับใจหรือความ รู้สึกดีที่ได้ใช้สินค้าของเรา ผู้บริโภคมันอาจจะนำไปบอกต่อหรืออาจจะ มาบอกเราโดยตรง ซึ่งหากผู้อื่นได้รู้ว่าคนอื่นจะว่า สินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี เกิดให้เกิดความความน่าเชื่อถือของสินค้าของเรา ทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าหน้าใหม่ๆ ก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ แล้วเราก็สามารถที่จะสามารถขายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดี สิ่งที่จะทำความเชื่อมั่นให้กับสินค้าของเราได้มันมีวิธีต่างๆซึ่งเป็นส่วนประกอบดังนี้ ข้อแรกคือการสร้างมาตรฐานในสินค้าของผู้ประกอบการ หากคุณนั้นสามารถสร้างการสินค้าของคุณนั้นให้มีคุณภาพที่ดี มันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าถ้าผู้บริโภคนั้นได้สามารถซื้อสินค้าของเราไปบริโภคแล้ว จะไม่เกิดอันตรายใดๆแก่ผู้บริโภค หรือบางทีการที่เรานั้นจะสร้างความเชื่อมั่นได้คือการ อาศัยหน่วยงานหรือ กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าของเราให้เขา งั้นมารับรองหรือเป็นผู้บอกผู้ผลิตเอง หากเรานั้นบอกโดยตรงก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือมากนัก ซึ่งหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นหากเขาได้เป็นผู้บอกแล้ว จะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะหน่วยงานส่วนกลางนั้นเป็นหน่วยงานที่ต้องได้รับความยอมรับจากผู้บริโภคหลายคนหรือผู้บริโภคทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งกรณีในประเทศของเรานั้นก็จะมีหลายหน่วยงานเช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก ซึ่งเราสามารถไป ให้หน่วยงานที่พูดมานั้นรับรองสินค้าของเรา แล้วเราสามารถนำคำรับรองนั้นไปประทับบนผลิตภัณฑ์ของเราหากผู้บริโภคได้เห็น เขาก็จะรู้ว่าสินค้าของเรานั้นผ่านมาตรฐานหรือมาตรการของหน่วยงานใดแล้ว ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อถือ ซึ่งหาผู้ประกอบการต้องสร้างมาตรฐานให้สินค้าเป็นสินค้านำเข้าหรือส่งออกจากต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่จะตรวจสอบสินค้าในต่างประเทศนั้นก็มีหลายหน่วยงานแต่เราจะไม่หยิบยกมาพูด เพราะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเวลาเราไปซื้ออาหารหรือสินค้าทุกอย่าง ถ้าเป็นอาหารแปรรูปเราก็จะให้ความสนใจกับเรื่องเวลาหมดอายุของมันเป็นพิเศษ ซึ่งพวกอาหารเหล่านั้นจะต้องดูเครื่องหมาย อย. ซึ่งเป็นเหมือนกระทรวงที่ออกไปรับรองให้ประเภทอาหารและยาหากเรารู้ว่า สินค้านี้มีป้ายประทับของหน่วยงานนี้เราก็จะสามารถรู้ได้ว่า สินค้านั้นปลอดภัย ผู้บริโภคหากเกิดความเชื่อมั่น เขาจะกล้าซื้อบริโภคด้วยความสบายใจ เพราะระบบการค้าที่ดีนั้นเราจำเป็นจะต้อง จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่สบายใจในสินค้าของเรา ถ้าหากผู้บริโภคนั้นเกิดมีความไม่สบายใจในสินค้าของเราเมื่อไหร่ ก็จะมีคำถามต่างๆมากมายเข้ามาอีก สุดท้ายคือ ผู้บริโภคก็จะไม่กล้าซื้อสินค้าของเราหรืออาจจะไม่ซื้อเลย หากเป็นเช่นนั้นว่าแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณและหน่วยงานของคุณเป็นอย่างมาก ซึ่งนี่ก็เป็นข้อแรกในการที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่น ของสินค้าของคุณที่คุณต้องการจะขาย ซึ่งหน่วยงานต่างๆนั้นก็มีเกณฑ์การประเมินสินค้าของคุณคือสินค้าทุกอย่าง ว่านั้นได้รับมาตรฐานหรือมีคุณภาพที่ดีจริงไหม ในปัจจุบันนี้ มีการทำสินค้าลอกเลียนแบบดีอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานออกมามากมาย การเลือกกินหรือเลือกซื้อของของผู้บริโภคนั้น เขาจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คิดถึงทุกวันนี้กินแต่เน็ตนั้น ก็สามารถเปิดดูได้แล้วว่าแต่ละอย่างนั้นควรมีหน่วยงานหรือมีตราอะไรในรับรอง เพราะหาสินค้าของคุณนั้นไม่มีตรารับรองที่เขานั้นมองหาหรือว่าตารับรองที่ เป็นตารับรองของหน่วยงานเกี่ยวกับสินค้าของคุณนั้น สินค้าของคุณนั้นก็จะเหมือนเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีการรับรองจากหน่วยงานใดๆ แน่นอนว่าการซื้อขายนั้นก็อาจจะไม่สามารถปิดการขายลูกค้าได้เลย ฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานให้สินค้าของเราไว้มากๆ ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงเหมือนข้อแรกเท่านั้นในหลายปัจจัยที่เราจะมาพูด การที่เรานั้นได้สร้างมาตรฐานให้กับสินค้า มันก็เป็นเหมือนการประชาสัมพันธ์สินค้าของเราไปโดยทางอ้อมและทางตรง แล้วมันก็เป็นการประเมินสินค้าของเราให้เราได้รู้ด้วยว่า  สินค้าของเรานั้นมีคุณภาพจริงๆหรือยังไม่มี โทรหาตาของเราไม่ได้ผ่านการรับรองหรือยังไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน  อนาคตจะได้วางแผนว่า เราควรปรับปรุงสินค้าของเราอย่างไรให้สามารถได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆได้