ความเสี่ยง ในธุรกิจ

ความเสี่ยง ในธุรกิจ

รายการที่เราสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ ก็ได้รู้อยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงและมีความที่จะต้องใช้ความรับผิดชอบสูง ซึ่งที่ผ่านมาเราได้พูดเกี่ยวกับ ข้อหรือปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจใหม่ได้ เราจะพูดถึงว่าเราต้องแน่ใจว่าลูกค้านั้นหรือเป้าหมายของเรา อยู่ในที่ที่เราจะไปเปิดธุรกิจแห่งนั้น เราจะพูดถึงอัตรากำไรต้องเหมาะสมกับการลงทุน ตอนนี้พูดถึงธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาต้องมีความได้เปรียบหรือมีคุณภาพมากกว่าคู่แข่ง เราจะพูดถึงการบริหารงานที่ต้องใช้ความเป็นทีมและความสามัคคี ในการที่จะดำเนินงานให้ไปต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เราจะพูดถึงว่านักบริหารที่จะเปิดธุรกิจใหม่นั้นควรที่จะมีประสบการณ์มาบ้าง เพราะว่าประสบการณ์นั้นจะช่วยในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจที่ดีในอนาคต เราจะพูดถึงว่าเราต้องมีเงินทุนที่เพียงพอแต่ไม่จำเป็นต้องมากมายหรือสูงจนเกินไป แล้วจะพูดถึงว่าหากมีโอกาสแล้วก็ควรที่จะไปสร้างสัมพันธไมตรี กับบริษัทหรือสินค้าในเครือของเรา เพื่อที่จะสามารถจับมือกันเติบโตไปด้วยกัน อาจจะมีความสัมพันธ์ทางการค้าในระยะยาว แต่ข้อสุดท้ายเราได้พูดถึงเกี่ยวกับว่าธุรกิจที่เราจะเปิดนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความเหมาะสม หรือเป็นธุรกิจที่เราให้ความรักกับมันจริงๆ และเราได้พูดถึงขั้นตอนการประกอบธุรกิจหรือตั้งธุรกิจใหม่ไป 3 ข้อที่ผ่านมา

ความเสี่ยง ในธุรกิจ

ข้อแรกพูดถึงการวิเคราะห์การตลาด วิเคราะห์การตลาดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ พอเราจะต้องวิเคราะห์ว่าเรานั้นจะสามารถเปิดธุรกิจที่นี่ดีไหม หรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นมีมากเพียงพอหรือเปล่า ตลาดใหญ่พอไหม มีโอกาสที่เจริญเติบโตหรือขยายสาขาได้อย่างไร เราต้องวิเคราะห์แล้วมาคำนวณวางแผนทุกอย่างว่า

ความเสี่ยง ในธุรกิจ

ธุรกิจที่เราจะเปิดนั้นคุ้มไหมกับที่ที่แห่งนี้ ข้อ 2 และพูดถึงการวิเคราะห์จุดเด่นของคู่แข่ง ซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันมีในทุกพื้นที่ของการทำธุรกิจ การที่เราจะเปิดอะไรสักอย่างเช่นมาก็จะมีคู่แข่งหรือคู่แข่งที่กับการรออยู่แล้ว เราก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของคู่แข่ง ว่าคู่แข่งนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง แล้วนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าของเรา ให้มีความคุณภาพเหนือกว่าสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งหาสินค้าของเรามีจุดเด่นที่สูงกว่าคู่แข่ง มันจะสามารถมัดใจลูกค้าได้อย่างแน่นอน ข้อ 3 เราได้พูดถึงการคำนวณ เกี่ยวกับการใช้เงินทุนมาดำเนินกิจการหรือดำเนินการ

ความเสี่ยง ในธุรกิจ

ต่างๆในธุรกิจของเรา เราต้องคำนวณเงินทุนของเราในการใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ซึ่งมีรายจ่ายมากมายที่เราจะเป็นที่จะต้องคำนวณให้ดี ไม่ว่าจะเป็นค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าประกันภัย หรือค่ายอื่นๆอีกมากมาย เราจำเป็นที่จะต้องคำนวณให้ดีเพราะว่านี่จะเป็นการที่เรานั้น ได้รู้ถึงจุดคุ้มทุนว่ามันจะมากน้อยเพียงใด หากเราไม่ได้คำนวณให้ดีจุดคุ้มทุนของเราก็จะสูงโอกาสที่เราจะได้กำไรก็จะน้อยลง ซึ่งไม่ใช่ผลดีเกี่ยวกับธุรกิจที่เรากำลังจะทำขึ้นแน่นอน ในบทความนี้เราจะมาต่อใน 3 ข้อที่เหลือ โดยข้อ 4 นั้น คือการเลือกรูปแบบการก่อตั้งทางกฎหมายที่เหมาะสม หรือจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่อย่างไร อาจจะเป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน ที่อยู่บริษัท เราต้องเป็นที่จะต้องคำนวณหรือควบคุมให้ดี ว่าเราจะก่อตั้งธุรกิจของเราในรูปแบบใด เพราะแต่ละรูปแบบนั้นก็มีความแตกต่างของการดำเนินงานและการใช้จ่ายต่างกัน หากคุณเป็นเจ้าของคนเดียวคุณก็เป็นผู้ควบคุมและดำเนินงานวางแผนเกี่ยวกับคุณคนเดียว แต่คุณอาจจะมีทีมของคุณแล้วคุณเป็นคนควบคุมเขา จะหาเป็นห้างหุ้นส่วนคุณก็จะมีคนที่มาร่วม ในการลงทุน แน่นอนว่าทุกคนก็จะโดนหาร รายได้ที่เข้ามาก็จะโดนแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันไว้ ถ้าเป็นบริษัทก็จะมีความที่จะต้องมีแผนกหลายแผนก ทีมมีทีมที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น แล้วแต่ละการจดลงทะเบียนนั้น เข้าใจมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา ซึ่งน่าจะเป็นภาษีอากรซึ่งต่างกัน หรือค่ายอื่นๆอีกมากมาย เราจะจำเป็นต้องวิเคราะห์ ให้ดีว่าเรานั้นจะเปิดบริษัทเราในรูปแบบใดอย่างไรดี ข้อที่ 5 นั่นก็คือ การเลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสมหรือเลือกทำเลทองให้แก่ธุรกิจของเรา เขาจะเปิดธุรกิจที่ลูกค้านั้นจะต้องเข้ามาติดต่อของเราเอง การเลือกทำเลนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องสะดวกแก่ ลูกค้าที่จะเข้าออกในร้านเรา แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เรานั้นเน้นออกไปติดต่อลูกค้าด้านนอกเป็นส่วนใหญ่ ทำดีนั้นก็จะไม่ค่อยจะเป็นมากมายเท่าไหร่นัก ซึ่งในปัจจุบันนั้นการสื่อสาร นั้นมีหลายช่องทาง เพราะการสื่อสารการผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นส่วนมากได้รับการนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกทำเลของการตั้งออฟฟิศดีๆก็ได้ เพราะการเลือกทำเลทองนั้น ต้องมีคนอยากได้มากมาย หากมีการแข่งขันสูงในที่แห่งนั้นก็จะเป็นที่ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งหากเรานั้นได้ทำเลที่นั้น แต่ในเป้าหมายหรือธุรกิจของคุณนั้น ไม่ได้เป็นร้านหรือเป็นที่ที่ต้องมีคนหรือลูกค้าเข้ามาที่ร้านคุณ ก็จะเป็นการที่ลงทุนไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างมากนัก เพราะว่าทำเลทองนั้นมันแพง มูลค่าการแย่งชิงมันสูง แต่หากคุณนั้นเปิดร้านที่มีคนสัญจรไปมาหรือต้องเข้ามาที่ร้านคน มันก็เป็นความสำคัญที่คุณน่าจะลอง เพราะหาไปมาง่ายสะดวกผู้คนก็จะรู้สึกว่าอยากเข้าร้านคุณ จะหักทั้งนั้นเน้นใช่ปะผู้คนข้างนอกหรือลูกค้าข้างนอก คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกทำดีที่สุด การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะตอบโจทย์ของคุณได้แล้ว ข้อสุดท้าย เราต้องวางแผนการตลาดให้ลูกค้านั้นรู้จักในธุรกิจที่เรานั้นจะทำขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว โดยการที่เรานั้นจะเปิดธุรกิจใหม่เราจำเป็นที่จะต้องมีการทำให้ลูกค้านั้นรู้สึกว่ารู้จัก แล้วอยากรู้ในสินค้าของเราตั้งแต่เรายังไม่เปิดแล้ว ด้วยเราน่าจะบอกรายละเอียดสินค้า บอกเกี่ยวกับการบริการ บอกถึงราคา บอกว่าสถานที่ที่เรานั้นจะจะ บอกเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆของสินค้าแล้ว โดยผ่านการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยให้ผู้คนนั้นได้เห็นหรือได้สินค้าของเรา มันก็เป็นหนึ่งในการตลาดที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องมองให้เห็นว่ามันสำคัญ หากเราสามารถสร้างฐานลูกค้าได้ตั้งแต่สินค้าของเรายังไม่ได้ทำขึ้นมา หรือธุรกิจของเรายังไม่ได้เปิด มันก็ช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะ ทำให้ธุรกิจของเรานั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจะเป็นเจ้าต้องวางแผนการตลาดของเราให้ดีในการทำธุรกิจใหม่ หากเราวางแผนหรือศึกษามาให้ดีแล้ว เราวิเคราะห์และวางแผน การดำเนินงานหรือดำเนินการของเรานั้นก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เรานั้นสามารถสร้างกำไรได้อย่างรวดเร็ว