การ เริ่มต้นธุรกิจ

การ เริ่มต้นธุรกิจ

ผู้คนที่เริ่มต้นจะทำธุรกิจ บางครั้งคำว่าธุรกิจนัดก็ไม่ได้เลยมาด้วยกลีบกุหลาบ การที่เราจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เราต้องมี คำถามบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเรา ซึ่งคำถามหลักๆที่เรามักจะทำตัวเองนั้น คือคำว่าเราเริ่มจากจุดไหนดี บางทีคุณก็รู้ในการทำธุรกิจนั้น ว่ากระบวนการนั้นคืออะไรอย่างไรและจะเป็นไปอย่างไร แต่การเริ่มต้นนั้นขึ้นอยู่แต่ละบุคคล

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ ต่อให้ได้ไปฟังหรือได้ยินมาจากที่ไหน การเริ่มต้นหรือก้าวแรกของเรานั้น มันจะแตกต่างเสมอ และมันจะให้ประสบการณ์เราที่ยาวนาน พอครับถามแรกจบลง ว่าเราควรเริ่มต้นจากจุดไหน คำถามต่อมาก็คือ เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจที่เราทำนี้สำเร็จให้ได้ เราจะเดินไปทางไหน เราจะทำแบบไหน แล้วเราจะทำอย่างไร

การเริ่มต้นธุรกิจนั้นก็มีหลายแนวทาง ซึ่งการเริ่มธุรกิจที่ดีควรจำเป็นต้องหาข้อมูลในการเริ่มต้นให้ดี โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยนี้ คือกำลังของคุณ ตลาดหอการค้าในที่นั้น และคู่แข่งต่าง ๆที่คุณต้องเจอ หากคุณตอบโจทย์ทั้ง 3 ข้อนี้ได้แล้ว จึงจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจของคุณ โดยแต่ละปัจจัยที่พูดถึงนั้น จะมีรายละเอียดลงไปมากกว่านี้

การ เริ่มต้นธุรกิจ

ปัจจัยในข้อแรกนั้น คือการหันกลับมามองหรือดูว่าตัวเองนั้น นี่กำลังพอที่จะทำธุรกิจนี้มากเท่าไหร่ ลองหันกลับมามองหรือประเมินตัวเองดูว่า มีคุณสมบัติ หรือความรู้เกี่ยวกับ การทำธุรกิจนั้น ๆเพียงพอหรือไม่ ถึงยกตัวอย่าง คือการมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ มีความสามารถพอที่จะทำธุรกิจนั้น  ๆ มีความอดทน ความซื่อสัตย์ ความกล้ายอมรับในความแตกต่าง ๆ

ที่จะได้เจอในอนาคต เพราะการทำธุรกิจนั้น อาจจะต้องใช้ความกล้าหาญ ในการนำเงินเก็บออมทั้งชีวิตของคุณ มาลงทุนกับธุรกิจนี้เดินได้ แล้วที่สำคัญกูจำเป็นต้องเป็นคนที่จริงจัง หนักแน่นกับตัวเอง และกล้าตัดสินใจต่าง ๆ โดยพื้นฐานการทำธุรกิจนั้น หากคุณต้องการจะเลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมกับตัวเอง ให้ดูธุรกิจที่ตัวเองนั้นมีความชอบ มีความถนัด

หรือมีความสนใจแล้วรักมันเป็นต้น เพราะหากธุรกิจแล้วเป็นธุรกิจที่คุณ รักและอยากจะทำ คุณจะรู้สึกมีความสุขเวลาได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ การทำธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องสำรวจการเงินของคุณด้วย ว่าตนเองนั้นมีใช้สำรองพอมากน้อยแค่ไหน จะไปต้องมีเงินที่ใช้ไว้ในประจำวัน เงินที่เก็บไว้ฝากเผื่อสำรองในยามฉุกเฉิน และเงินออมเพื่อการลงทุนในธุรกิจ

หรือลงทุนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว หากได้ลองจัดสรรเงินดูแล้ว คุณจะเห็นตัวเองว่าคุณนั้น มีเงินหรือ พร้อมที่จะทำธุรกิจแล้วหรือยัง หากคุณยังมีรายได้ที่ไม่ค่อยมั่นคงนะ หรือยังมีเงินออมที่ยังไม่มากพอที่จะทำธุรกิจได้ แต่หากคุณรักและคุณชอบ และคุณสนใจจริง ๆ คุณก็จำเป็นต้องหาแหล่งกู้ยืมอื่น ๆ

การ เริ่มต้นธุรกิจ

เพื่อที่จะมาลงทุนในธุรกิจที่คุณสนใจ แต่โดยรวมที่แล้วนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจหรือเปิดร้านต่าง ๆ ได้ดีทำเลที่ตั้งที่เดิม เป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว หรือมีไว้อยู่แล้ว หากเป็นทำเลที่ดีก็จะดียิ่งขึ้น เพราะการมีทำเลที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั้นช่วยให้คุณนั้นสามารถเปิดธุรกิจโดยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ แต่หากผู้เริ่มต้นทำธุรกิจนั้น ไม่ได้มีสถานที่

ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องมองหาสถานที่หรือทำเลที่ดี ๆไว้ทำธุรกิจ อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้า ย่านชุมชน หรือแม้กระทั่งใกล้แหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ อีกทั้งพอได้ทำเลที่ดีแล้ว ก็ต้องคำนวณว่าเราควรจะซื้อหรือจะเช่าทำเลที่นั้น หาประมาณตามทุนที่เรามีอยู่แล้ว หากเรามีทุนน้อย เราก็ทำแต่เรื่องดีกว่า หากเราจะเข้าก็ควรจะดูสัญญาให้อย่างดี

มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ขอดูรายละเอียดแล้วให้มาคำนวณ ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเช่านั้นจะคุยกับคุณที่เราจะลงทุนหรือเปล่า อีกปัจจัยก็คือ เราควรจะรู้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการของเขา ผู้ประกอบธุรกิจควรสำรวจ ความต้องการของผู้บริโภค ว่าต้องการสินค้าหรือบริการ อย่างไรที่ให้เหมาะกับลูกค้า แล้วลูกค้าที่ใช้บริการ เป็นลูกค้ากลุ่มใดวัยขนาดไหน

เพศชายหรือเพศหญิง เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการผลิตของเราต่อไป อีกทั้งรู้ข้อมูลของคู่แข่ง ก็จะเป็นสิ่งดีต่อธุรกิจเรา เพราะในการตลาดการค้าขายหรือธุรกิจต่างๆ แน่นอนว่าต้องมีคู่แข่งทางการค้า เราจึงจำเป็นต้องทราบว่าคู่แข่งของเรานั้นเป็นอย่างไร จุดเด่นของเขานั้นมีอะไรบ้าง แล้วจุดด้อยของเขานั้นอยู่ตรงไหน

การที่จะรู้ข้อมูลของคู่แข่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปมองมองแล้วก็เจอ เพราะต่างผู้ประกอบธุรกิจต่างคนก็ต้องต่างปิดข้อด้อยของตัวเอง จึงให้ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภายในได้ง่ายๆ หากเราประเมินตนเองและประเมินการตลาดที่เราจะทำธุรกิจแล้ว ขั้นต่อไปคือการจัดตั้งธุรกิจ หรือลงมือทำ โดยการจะทำธุรกิจนั้นคุณจำเป็นต้องศึกษาให้ดี

การ เริ่มต้นธุรกิจ

ปัจจัยการทำธุรกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องศึกษามันอย่างดี เพราะว่าอย่างเช่น หากคุณไม่ได้สำรวจตลาดหรือผู้คนที่ใช้บริการ ว่าเขานั้นมีความต้องการหรือเหมาะสมกับเขาอย่างไร จะทำให้การเปิดร้านของเรานั้น ด้วยการทำธุรกิจของเรานั้น มีโอกาสน้อยที่จะประสบความสำเร็จ ซึ่งการประกอบธุรกิจนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย

อีกทั้งคู่ก็ต้องมีที่ที่เป็นทำเลดี ๆ ในการประกอบธุรกิจหรือลงทุนทำร้านหรืออะไรต่าง ๆ หาทำเลของคุณไม่ดี โอกาสที่ร้านของคุณจะไม่สามารถขายได้นั้นมีสูง จึงจำเป็นต้องให้เล็งเห็นว่า ทำเล หรือสถานที่นั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน แล้วก็คู่แข่งที่เราได้พูดถึง คู่แข่งขันเป็นสิ่งที่สำคัญ เราอาจจะไม่ได้รู้ถึงข้อมูลเบื้องลึกของเขาว่าเขานั้นมีจุดได้อย่างไร

แต่ที่เรารู้ ก็นำในส่วนนั้นมามองกับธุรกิจของตัวเองว่า เรามีอะไรดีกว่าเขา หรือธุรกิจคลองเราสามารถต่อสู้เขาได้อย่างไร จะได้มีการวางแผนหาวิธีต่าง ๆในการทำธุรกิจให้สามารถสู้ต่อคู่แข่งได้ เพราะหากเราไม่สามารถสู้ต่อคู่แข่งได้ งั้นก็แปลว่าร้านของเราตกเป็นรองในธุรกิจหรือตลาดด้านนี้ ซึ่งแน่นอนว่ายอดขายของคุณก็จะตกเป็นรองเขาเหมือนกัน

และในบทความต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งก็มีปัจจัยอีก